You are here: ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ IMAGE Διαφημιστική - Πρόγραμμα "ΣΤΗΡΙΖΩ 2009"

IMAGE Διαφημιστική - Πρόγραμμα "ΣΤΗΡΙΖΩ 2009"

Από την 15 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η υποβολή των αιτήσεων για το Πρόγραμμα “ΣΤΗΡΙΖΩ 2009”.

Το πρόγραμμα στοχεύει στη διευκόλυνση και χρηματοδότηση πολύ μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων, στον κλάδο της μεταποίησης, για την κάλυψη άμεσων, μικρών, αλλά στρατηγικής σημασίας αναγκών.

H IMAGE Διαφημιστική μπορεί να υποβάλλει πλήρη φάκελο με την πρότασή σας και να εγγυηθεί για την σωστή εκτέλεση της δράσης. Τηλεφωνείστε μας τώρα: 26510-68500 ή στείλτε e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

Οι υφιστάμενες πολύ μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
 • Έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητας τους μέσα στα όρια της επικράτειας.
 • Ασκούν μία από τις επιλέξιμες δραστηριότητες των κλάδων μεταποίησης.
 • Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης να ανήκει στους επιλέξιμους κλάδους της μεταποίησης βάση των μεγαλύτερων ακαθάριστων εσόδων (σύμφωνα με τον κωδικό 761 του εντύπου Ε3 της φορολογικής δήλωσης).
 • Έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη (τουλάχιστον 12μηνη) φορολογική χρήση.
 • Απασχολούσαν, κατά το έτος 2008, 0 – 9 άτομα με σχέση εξαρτημένης εργασίας (στα οποία δεν περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι), εκφραζόμενα σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ).
 • Ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας ανέρχεται από 20.000€  έως 2.000.000,0€.
 • Έχουν σε ισχύ άδεια λειτουργίας ως προς μεταποιητική τους δραστηριότητα ή σχετικό απαλλακτικό.
 • Διαθέτουν τεκμηριωμένα την απαιτούμενη ίδια συμμετοχή κατά την υποβολή της πρότασης.
Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις με νομική μορφή που θα πρέπει να είναι ατομική επιχείρηση ή εταιρεία (Ομόρ., Ετερόρ., ΕΠΕ ή Ανώνυμη ή Συνεταιρισμός).

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

Ως ανώτατο ύψος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού κάθε επιχειρηματικού σχεδίου το ποσό των  € 60.000.Ο κατώτερος προϋπολογισμός των επιχειρηματικών σχεδίων ορίζεται στα € 10.000.

Η Επιχορήγηση ανέρχεται σε 50% επί του συνολικού προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης και σε 60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001) και πυρόπληκτες – σεισμόπληκτες  περιοχές.

 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

 • Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις (μέχρι 60.000€) - (όπως Μηχανοργάνωσης και αυτοματοποίησης, Εξοπλισμός περιορισμού της ρύπανσης και εξοικονόμησης πρώτων υλών, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (H/W) καθώς και λογισμικό (S/W) κ.α.)
 • Κτιριακά & Διαμόρφωση Χώρων μέσω άδειας εργασιών μικρής κλίμακας (μέχρι 30.000€) - (π.χ. Διαμόρφωση-διαρρύθμιση χώρων εργασίας, υποδομών για ΑΜΕΑ, Κατασκευή ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων κ.α.)
 • Δαπάνες Διαφήμισης - Συμμετοχή σε Εκθέσεις Εσωτερικού – Εξωτερικού (μέχρι 30.000€) - (π.χ. Διαφημιστικής καταχώρησης σε ημερήσιες ή οικονομικές εφημερίδες, Δημιουργίας λογότυπου, Σχεδιασμός ιστοσελίδων, Σχεδιασμού και εκτύπωσης διαφημιστικών εντύπων κ.α.)
 • Άλλες άϋλες Δαπάνες (μέχρι 20.000€) - (π.χ. μεταφορά τεχνογνωσίας / τεχνολογίας, δαπάνες για την απόκτηση πατέντας ή/ και πιστοποιητικών βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας και δαπάνες για την Πιστοποίηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών),
Κάθε πρόταση υποχρεωτικά θα πρέπει να περιλαμβάνει μία ή δύο το ανώτερο από τις παραπάνω κατηγορίες δαπανών τις οποίες η επιχείρηση θεωρεί / επιλέγει ως στρατηγικής σημασίας για τη λειτουργία της.  Προτάσεις που περιλαμβάνουν δαπάνες σε περισσότερες από δύο κατηγορίες δαπανών ΔΕΝ γίνονται αποδεκτές κατά το αρχικό στάδιο εξέτασης της πληρότητας των δικαιολογητικών και δεν αξιολογούνται περαιτέρω.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ:

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής και χρηματοδοτείται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 40.000.000,00 €

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) μέσω του δικτυακού τόπου www.eommex.gr, συνεχώς από ημερομηνίας έναρξης 05/10/2009.

Μέγιστη διάρκεια Υλοποίησης του έργου:  12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής εγκριτικής απόφασης ένταξης.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε πλήρως και να υποστηρίξουμε την υποβολή της σχετικής πρότασης.

Την πλήρη δημοσίευση του προγράμματος μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ.

 

 
Facebook
Twitter