You are here: ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ IMAGE Διαφημιστική - Πρόγραμμα ενίσχυσης επιστημόνων – ελεύθερων επαγγελματιών

IMAGE Διαφημιστική - Πρόγραμμα ενίσχυσης επιστημόνων – ελεύθερων επαγγελματιών

Η πρόταση έχει ως ακολούθως:

«Η ενίσχυση αφορά στην απόκτηση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, απαραίτητου για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας ιατρών, οδοντιάτρων, μηχανικών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων, λογιστών και οικονομολόγων- συμβούλων.

Με τη συγκεκριμένη δράση, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ενισχύει για πρώτη φορά τους συγκεκριμένους κλάδους, στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της δραστηριότητας περίπου 50.000 ελευθέρων επαγγελματιών.

H IMAGE Διαφημιστική μπορεί να υποβάλλει πλήρη φάκελο με την πρότασή σας και να εγγυηθεί για την σωστή εκτέλεση της δράσης. Τηλεφωνείστε μας τώρα: 26510-68500 ή στείλτε e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι σήμερα ενεργοί, έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος πριν την 1η Ιανουαρίου 2009 και δεν απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Η προκήρυξη αφορά την ενίσχυση των ακόλουθων κατηγοριών δαπανών ανά κατηγορία επαγγελματιών:

  • Εξοπλισμός πληροφορικής (Η/Υ και περιφερειακά)
  • Απαραίτητο ειδικό λογισμικό (software)
  • Εξειδικευμένος εξοπλισμός σύγχρονης τεχνολογίας για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας (π.χ. ιατρικά μηχανήματα).

 

Αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης, ύψους 80% επί της υποβαλλόμενης πρότασης, προβλέπεται για τους νέους επαγγελματίες, δηλαδή εκείνους οι οποίοι κατέθεσαν δήλωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος μέσα στην τελευταία πενταετία (μετά την 1η Ιανουαρίου 2004). Για όσους έχουν κάνει έναρξη άσκησης επαγγέλματος πριν την 1η Ιανουαρίου 2004 προβλέπεται ποσοστό ενίσχυσης ύψους 50% του προϋπολογισμού της πρότασης, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα.

ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Ιατροί 5.000 - 20.000 €
Οδοντίατροι 5.000 - 20.000 €
Μηχανικοί 4.000 - 8.000 €
Δικηγόροι - Συμβολαιογράφοι 3.000 - 5.000 €
Οικονομολόγοι - Σύμβουλοι 3.000 - 5.000 €
Λογιστές 3.000 - 5.000 €

 

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Θα ακολουθεί εκ των υστέρων έλεγχος υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πρότασης.

Τα κριτήρια επιλογής των προτάσεων θα βασίζονται σε οικονομικά στοιχεία παρελθόντων ετών. Η αξιολόγησή τους θα είναι συγκριτική και θα γίνεται ηλεκτρονικά με αυτόματο τρόπο - μέσω του συστήματος taxisnet - μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

Η προδημοσίευση της Προκήρυξης θα αναρτηθεί τις επόμενες ημέρες, μόλις ολοκληρωθεί η διαβούλευση με τους Φορείς, και θα περιλαμβάνει την εξειδίκευση των όρων συμμετοχής, των κριτηρίων αξιολόγησης των προτάσεων καθώς και των ορίων ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών. Θα ακολουθήσει άμεσα η προκήρυξη, από τη δημοσίευση της οποίας θα είναι επιλέξιμες οι δαπάνες (εφόσον εγκριθεί η σχετική πρόταση).

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και οι οποίοι:

  • Διαθέτουν ΑΦΜ έγκυρο, ενεργό και ενταγμένο σε συγκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ).
  • Έχουν κάνει πρώτη έναρξη επιτηδεύματος πριν την 1/1/2009.
  • Διαθέτουν φορολογική ενημερότητα.

Εφόσον δραστηριοποιούνται πάνω από τρία χρόνια, εμφανίζουν στις φορολογικές τους δηλώσεις μέσο όρο ακαθάριστων εσόδων από την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρήσεων, ο οποίος δεν είναι χαμηλότερος από ότι προβλέπει ο παρακάτω πίνακας.

ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ιατροί 28.000 €
Οδοντίατροι 28.000 €
Μηχανικοί 28.000 €
Δικηγόροι
20.000 €
Συμβολαιογράφοι 40.000 €
Οικονομολόγοι - Σύμβουλοι 20.000 €
Λογιστές 20.000 €

 

Από τον συγκεκριμένο όρο, σχετικά με το ύψος των ακαθάριστων εσόδων, εξαιρούνται οι νέοι επαγγελματίες. Εξαιρούνται, επίσης, οι ελεύθεροι επαγγελματίες που κατοικούν και ασκούν το επάγγελμά τους σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων, τα Άτομα με Αναπηρία και όσοι ασκούν το επάγγελμά τους σε χαρακτηρισμένους ορεινούς όγκους, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το ΥΠΕΣ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκταμίευση της ενίσχυσης είναι η ύπαρξη φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας των ελεύθερων επαγγελματιών».

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε πλήρως και να υποστηρίξουμε την υποβολή της σχετικής πρότασης.

 
Facebook
Twitter